Danh sách khách hàng Dương Luân cung cấp dây cứu sinh

STT Khách Hàng Ngày cung cấp vật tư Mã QR
1  Tên khách hàng : Công Ty Hiệp Thành Phát

 •  Dự án : P&G Đồng An
 •  Chủ đầu tư : Nhà máy P&G
 06/06/2023
 2  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình IPC 

 •  Dự án : Nhà máy ĐMT trên mái All Wells Việt Nam
 •  Chủ đầu tư : SkyX
  08/06/2023
 3  Tên khách hàng : Công Ty TNHH Wataco

 •  Dự án : Nhà máy nhựa Stroman
 •  Chủ đầu tư : SkyX
  26/07/2023
 4  Tên khách hàng : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật
Viễn Thông Hà Nội 

 • Dự án : Kho hàng Shopee
 • Chủ đầu tư : IPC
  18/07/2023
 5  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Leva

 •  Dự án : Jotun Project 
 •  Chủ đầu tư : Vsses
  29/07/2023
6  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần SOLARTEK 

 •  Dự án : MM mega Market Q.12
 •  Chủ đầu tư : Green Yellow
  22/08/2023
7  Tên khách hàng : Công Ty TNHH TM H.C.E

 •  Dự án : Nhà máy bia Heineken
 •  Chủ đầu tư : Heineken
  25/08/2023  
8  Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP UNIVERSAL VIETNAM

 • Dự án : Powerhouse Road, Betio, South Tarawa, KIRIBATI
 • Chủ đầu tư :
  28/10/2023  
9  Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

 • Dự án : tại Myanmar
 • Chủ đầu tư : 
  2/11/2023  
10  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Thương Mại H2T Hà Nội

 • Dự án : Nhà máy nhựa Phú Lâm 
 • Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH SKYX SOLAR CENTRAL
 15/02/2024  
11  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Clean Energy Holding

 • Dự án : Nhà máy Lmat Vina
 • Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH SKYX SOLAR CENTRAL
 05/03/2024
12  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật GITUS

 • Dự án : Nhà máy điện mặt trời Hải Dương
 • Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH SKYX SOLAR CENTRAL
 25/3/2024  
13  Tên khách hàng : Công Ty TNHH Lợi Phúc Hà Tĩnh

 • Dự án : nhà máy Formosa Hà Tĩnh
 • Chủ đầu tư : nhà máy Formosa Hà Tĩnh
 18/3/2024  
14  Tên khách hàng : Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam

 • Dự án : Nhà máy KCN Biên Hòa 2
 • Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam
   
Contact Me on Zalo